Verloskundigenpraktijk Utrecht West

Kraamweek

Een periode om te herstellen van de bevalling en om te wennen aan je kindje en de nieuwe gezinssituatie.

Kraamweek

Hoera! Eindelijk is jouw kindje er! De bevalling is voorbij en dat betekent dat de kraamweek van start gaat.

Het is voor de meeste jonge ouders een drukke week en ook emotionele week. Je bent super trots en blij met jullie kindje. Maar veel vrouwen zijn ook moe van de bevalling of hebben pijn van hechtingen.

De nachten zijn vaak onrustig, omdat veel kindjes huilen in de eerste week. Ze hebben honger, buikkrampjes en knuffelbehoefte. Je bent nog vaak nog niet handig met verschonen en borstvoeding geven, waardoor alles veel tijd kost. Maar dat is helemaal niet erg.

Want gelukkig is er kraamzorg om jullie alles te leren. Hiernaast vind je informatie over die eerste week en de onderzoeken die dan plaatsvinden. Probeer, net als over de bevalling, samen informatie te zoeken en vragen te stellen over de kraamweek. Bijvoorbeeld deze video van Verlosmoeder:Hoe bereid jij je voor en wat kan je kan je verwachten?

In de folder ‘Net bevallen’ lees je alle informatie over de kraamperiode.  Folder ‘Net bevallen’

Ben je minder dan 2 weken geleden bevallen en herken je één van de signalen bij jou of bij je kindje? Neem dan direct contact op met ons op! Signalenkaart: Net bevallen

Heb je vragen over de kraamweek of wil je meer weten? Wij helpen je graag.

Wij zijn er voor jou en je kindje.

Het is belangrijk dat je op tijd kraamzorg regelt, zodat je verzekerd bent van goede zorg rond de bevalling. Het is aan te raden je in te schrijven voor kraamzorg rond de 12 weken zwangerschap.

Kraamzorg is geen luxe, maar een noodzaak. Tijdens de bevalling thuis en in het Geboortehuis Utrecht is kraamzorg aanwezig en na de bevalling begeleidt ze het kraambed. Dat wil zeggen dat ze jonge ouders leert om de baby te verzorgen, dat ze begeleidt bij de borstvoeding en dat ze in de gaten houdt of de baby goed groeit, goed plast en goede ontlasting heeft en of de kleur goed is. Als er medisch iets niet in orde is met de baby of de moeder, dan belt ze ons.

Afhankelijk van het aantal uren kraamzorg dat je afspreekt, helpt de kraamverzorgende ook met de verzorging van moeder en kind en met licht huishoudelijke taken. Ze maakt dan bijvoorbeeld de lunch voor de kraamvrouw, doet de was en houdt de kraamkamer en het sanitair schoon. Maar ze doet niet de afwas van de dag ervoor, gaat geen ramen lappen en is geen schoonmaakster.

Informeer bij je verzekeringsmaatschappij bij welk kraambureau jij je kraamzorg kunt aanvragen en hoe je zorg zal worden vergoed. Wij raden je aan om zoveel mogelijk kraamzorguren aan te vragen. In de praktijk blijkt dat dit geen overbodige luxe is. Meestal kun je via je verzekering ook een kraampakket aanvragen. Zeker voor een thuisbevalling is dit pakket noodzakelijk.

Zwanger in Utrecht

Als je getrouwd bent, is de echtgenoot automatisch de wettige vader van het kind. Daarvoor hoef je het kind niet te erkennen.

Als jullie niet getrouwd zijn, wordt je partner niet automatisch als vader erkend. Wanneer jullie dit wel willen, is het belangrijk om al in de zwangerschap jullie kindje te erkennen. Dit doe je door samen naar de burgerlijke stand te gaan en daar vast te laten leggen dat jullie de ouders zijn. Wanneer dit tijdens de zwangerschap geregeld is, kan je partner de baby later ook gewoon aangeven. Op de website van de gemeente Utrecht vind je meer informatie over de erkenning en kun je het benodigde formulier ‘Erkenning Ongeboren Vrucht’ downloaden.

Na de geboorte is het dan nog belangrijk om samen het ouderlijk gezag voor jullie kindje aan te vragen. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal jullie hier meer informatie over geven tijdens het erkennen.

De geboorte van jullie kindje moet binnen 3 werkdagen na de geboorte worden aangegeven bij de gemeente waar het geboren is. De geboortedag telt niet mee. Als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De termijn van 3 dagen mag ook verlengd worden zodat er tenminste twee werkdagen in voor komen.

De vader is verplicht tot het doen van de geboorteaangifte. De moeder is bevoegd tot aangifte. Als er geen vader is, of als hij geen aangifte kan doen, dan ligt de plicht tot aangifte van de geboorte bij degene die bij de geboorte aanwezig is geweest.

Van de geboorte wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte is het bewijs dat iemand geboren is. Tegenwoordig mogen ouders zelf bepalen welke achternaam de kinderen krijgen. Als de moeder niet getrouwd is of geen partnerschap heeft laten registreren, lees dan ook de informatie over erkenning van het ongeboren kind en de naamkeuze.

Dit is belangrijk om mee te nemen bij de geboorte aangifte:

 • Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart;
 • Als je geen Nederlandse identiteit hebt: documenten waarover je ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van jouw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie;
 • Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht of een trouwboekje;
 • Eventueel een akte van naamkeuze;
 • Eventueel een reeds ingevuld formulier aangifte geboorte.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de juistheid van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling
heeft begeleid.

Bij geboorte in Utrecht

Burgerzaken. Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag: 08:00 – 17:00 uur; dinsdag en donderdag: 08:00 – 21:00 uur.
Je hebt een afspraak nodig om langs te komen. Je kunt een afspraak maken via utrecht.nl/afspraak.
Voor meer informatie: Website Gemeente Utrecht of telefoon 030 – 286 00 00 .

In de eerste week neemt een medewerker van het consultatiebureau bloed af uit de hiel van je kindje; de zogenaamde hielprik. Nadat de geboorteaangifte bij de gemeente is gedaan, sturen zij een bericht naar het consultatiebureau. Je hoeft hier dus niets voor te regelen (wel als je officiële adres niet hetzelfde is als je kraamadres).

In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht op onder andere een aantal zeldzame stofwisselingsziekten. Snelle opsporing van deze aandoeningen kan schade in de lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling van je kindje voorkomen of beperken. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet.

Tegelijkertijd met de hielprik wordt ook de eerste gehoortest gedaan. Na de gehoortest krijg je meteen de uitslag. De uitslag van de hielprik duurt langer en wordt onder andere naar het consultatiebureau gestuurd.

Al tijdens je zwangerschap zullen we meer informatie geven over de hielprik en de gehoorscreening: deze informatie is ook na te lezen in de folder (zie afbeelding).

Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen | Prenatale en neonatale screeningen. (met vertalingen)

Hielprik voor de baby in een beeldverhaal. (met vertalingen)

Borstvoeding is de beste voeding voor je kindje. Goede informatie en zo nodig deskundige begeleiding zorgen voor de beste start van een fijne borstvoedingsperiode. Je kunt vragen stellen tijdens het spreekuur en ook werken we nauw samen met professionele lactatiekundigen. Zij organiseren voorlichtingsavonden over borstvoeding. Hoe beter je voorbereid bent, hoe makkelijker je om kunt gaan met alles wat er op je afkomt omtrent borstvoeding in de kraamweek.
Er zijn ook verschillende borstvoedingsorganisaties die informatie over borstvoeding verstrekken, waaronder filmpjes die laten zien hoe je moet aanleggen. Naast dat wij in de kraamweek een aantal keer bij je langskomen, komt de kraamverzorgster iedere dag bij je langs om je te ondersteunen met aanleggen. Ook roepen we soms de hulp in van een lactatiekundige. Zij is gespecialiseerd in het geven van hulp bij borstvoeding.

Voordelen van borstvoeding

Borstvoeding heeft verschillende positieve effecten op de gezondheid van zowel je baby als jezelf.

 • Moedermelk bevat afweerstoffen die je kindje beschermen tegen ziekten en infecties. De eerste melk (colostrum) is een eerste vorm van afweeropbouw;
 • Kinderen die borstvoeding krijgen zijn minder vaak ziek;
 • Er is 5 maal minder kans op opname in het ziekenhuis tijdens het eerste levensjaar;
 • Moedermelk speelt een belangrijke rol bij de groei van hersenen en zenuwweefsel;
 • Borstvoeding bevordert de kaakontwikkeling en daarmee de spraakontwikkeling;
 • Borst gevoede kinderen hebben minder last van diarree en middenoorontstekingen;
 • Jouw eigen melk is precies afgestemd op de behoefte van jouw kindje. Het bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen die hij of zij in de eerste 6 maanden nodig heeft. De samenstelling van de melk verandert naar gelang de behoefte van je kindje;
 • Moedermelk is altijd beschikbaar, altijd op temperatuur, is steriel, licht verteerbaar, kan niet bederven en geeft geen afval;
 • Vrouwen die borstvoeding hebben gegeven, hebben onder andere minder kans op borst- en/of eierstokkanker.

Beginnen met borstvoeding
De meeste baby’s hebben het eerste uur na de geboorte een sterke zuigreflex en zijn erg helder en alert. Wacht tot de baby begint te zoeken en te smakken en leg hem dan aan. Als je je kindje snel na de geboorte kunt aanleggen, komt de borstvoeding sneller op gang. Bovendien leert hij juist in dit uur hoe hij goed uit de borst kan drinken. In de rest van de kraamweek heeft hij daar profijt van. Bij voorkeur drinkt je kindje dus binnen het eerste uur uit de borst, maar lukt dit door omstandigheden niet dan is dit niet erg en probeer je het later nog eens.

Probeer je baby de eerste 24 uur minstens elke 2 tot 3 uur aan te leggen, liefst aan beide borsten. Zo komt de borstvoeding het snelst op gang. Leg je baby minimaal 8 keer per 24 uur aan. Probeer niet op schema te voeden, maar voed je baby zodra hij wakker wordt of erom vraagt.

Kunstvoeding
Kunstvoeding is een goed alternatief als je geen borstvoeding kan of wilt geven. Indien er allergieën voorkomen in je familie adviseren wij hypo-allergene kunstvoeding. De eiwitten in hypo-allergene kunstvoeding (koemelkeiwitten) hebben een speciale behandeling ondergaan; ze zijn gesplitst tot kortere eiwitketens. Als deze kleinere eiwitten de darmwand passeren, zal het lichaam ze niet zo snel herkennen als lichaamsvreemd. De kans op een allergische reactie is hierdoor kleiner.

Voed je kindje afwisselend per arm om een mogelijke voorkeurshouding te voorkomen. Laat het liefst maar 1 of 2 personen steeds de fles geven, teveel wisseling kan te onrustig zijn voor hem of haar. Leg je kindje regelmatig met de huid tegen jouw huid. Uit onderzoek is gebleken dat huid-op-huid contact ervoor zorgt dat je kindje blijer is, de temperatuur van je kindje stabieler en normaler is, het hartje en de ademwaarden stabieler en normaler zijn en de bloedsuikers van de kindje hoger zijn.

Als je bijvoeding (bij voorkeur afgekolfde moedermelk of eventueel kunstvoeding) na de borstvoeding moet geven, adviseren wij dit niet met een fles te geven maar bijvoorbeeld via een cupje of vingervoeden. Als je je kindje bijvoeding geeft via de fles bestaat de kans dat je kindje de techniek om te drinken uit de borst niet goed onder de knie krijgt. Na 4-6 weken kun je, als je kindje goed uit de borst heeft leren drinken, rustig het drinken van afgekolfde moedermelk uit de fles introduceren. Op deze manier kan iemand anders, als je weer gaat werken of even weg wilt, je baby melk geven.

Lactatiekundigen
Een lactatiekundige is speciaal opgeleid om moeders die borstvoeding (willen) geven te begeleiden. Zij geven informatieavonden, begeleiden bij borstvoedingsproblemen en geven persoonlijk advies.
www.borstvoedingenmeer.nl
www.sanborstvoedingszorg.nl
www.babyenborstvoeding.nl

Meer informatie
Voor meer informatie rondom borstvoeding en kolven verwijzen we je naar:
www.borstvoedingscentrum.nl
www.lalecheleague.nl
www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/borstvoeding

Van de kinderwens en zwangerschap tot aan de bevalling en het kraambed:
Verloskundigenpraktijk Utrecht-West biedt jou en je kindje persoonlijke en vakkundige verloskundige zorg.